FAKÜLTƏ HAQQINDA

FAKÜLTƏ HAQQINDA
Aqrotexnologiya fakültəsi 2009-cu ildə yaradılıb. Fakültəyə 2016-cı ilədək professor Mövsümov Elman Məhəmməd oğlu rəhbərlik etmişdir.

Fakültənin nəzdində yerquruluşu , kimya, dizayn , qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedraları fəaliyyət göstərir.

Hazırda aqrotexnologiya fakültəsində yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı , şərabçılıq, istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi , qida məhsulları mühəndisliyi və dizayn ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

2016-cı ildən fakültəyə dosent Əfqan Hüseynov rəhbərlik edir.

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasında “qida məhsullarının ekspertizası”, “qida məhsullarının texnologiyası” və “şərabçılıq” elmi tədqiqat laboratoriyaları, yerquruluşu kafedrasında “yerquruluşunun layihələndirilməsi” tədris laboratoriyası , kimya kafedrasında analtik kimya , qeyri-üzvi kimya , üzvi kimya, bioloji kimya tədris laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Fakültədə bakalavr hazırlığı üzrə əyani və qiyabi formalarında 370 tələbə təhsil alır.

Fakültə üzrə elmlər doktoru, professor-3 , fəlsəfə doktoru, dosent-15 , baş müəllim-18 , assistent – 15 nəfərdir.

Magistratura səviyyəsində yerquruluşu layihələndirilməsi , torpaq və şəhər kadastrı, dizayn, qida məhsulları mühəndisliyi, istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi ixtisaslaşmaları üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılır.

Doktorantura səviyyəsində yerquruluşu layihələndirilməsi, qida məhsullarının texnologiyası və şərabçılıq ixtisasları üzrə elmi tədqiqat işləri yerinə yetirilir.

FAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDAFAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA
FAKÜLTƏ HAQQINDA