Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Aqrotexnologiya və Aqronomluq fakültələrinin dekanı vəzifələrini, habelə aşağıda adları qeyd olunan kafedraların müdiri vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Bitkiçilik

Meşəçilik

Kənd təsərrüfatı texnikası

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə

Fizika və riyaziyyat

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza

Elektrik mühəndisliyi

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi

Əczaçılıq

Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır.

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450,
Tel: (022) 266-00-56, 266-89-57.


REKTORLUQ